Revue elftalposters 71-72..... In de zestiger jaren had de Revue de bekende uitklappers van zowel Nederlandse als buitenlandse clubs (klik hier). Aan de start van het seizoen 1971-1972 kwamen ze met onderstaande foto's voor de liefhebber. Gelukkig heb ik deze kunnen bemachtigen en u daardoor mee kunt genieten van die mooie ouwe tijd.....

Artikelen zijn het mooiste te bekijken via een Tablet of I-pad.....

klik op de poster voor een vergroting.....Namen op volgorde van de foto's boven.....